shopping365.dk

Formindsk risikoen for fejlkøb

Er du ligesom os hos Shopping365.dk glad for at shoppe og søge information på nettet, så skal du læse med her. For ligeså glade som vi er for at handle online, ligeså svært har vi ved at finde rundt i de hundredvis af forhandlere, der sælger varerne, vi handler. Derfor havner vi nogle gange i en situation, hvor vi står med vores nye pakke, men finder ud af, at det ikke lige var det, vi ønskede. Måske er der en vare, der kan det samme til en bedre pris, eller varen findes i en bedre version. Men der er råd for det.

Sammenlign virksomheder i mange brancher

Råddet findes i form af Zalamanca.dk, som har gjort det til deres mål at samle nyheder, pressemateriale og artikler fra en lang række virksomheder i stort set alle tænkelige brancher. På den måde kan du - inden du går til check out - søge efter forhandlere af den samme vare og dermed sikre dig, at du ikke havner i situationen med en ”forkert” pakke. Du kan tjekke op på forhandleren og andre forhandlere af den samme vare eller serviceydelse og på den måde skabe et solidt fundament af viden, der gør, at du forhåbentlig ikke laver den fejl igen.

Win-win for forbruger og forhandler

Det er en win-win. For du som shopper får et bedre grundlag at handle ud fra, men virksomhederne får også adgang til at skabe mere synlighed på det, de laver. Så kender du en virksomhed, eller har du selv kontakt til en på den ene eller den anden måde, så gør brug af Zalamance.dk. Det kan være, at den givne virksomhed har brug for et lille skub i den rigtige retning. Med Zalamanca.dk kan du få lidt omtale og samtidig gøre det nemmere for dig som kunde at finde den bedste forhandler. Så tag med fordel et kig på Zalamanca.dk - om du er shopper eller virksomhed.